NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

  • Ušetřete na odvodu státu
  • Podpořte zaměstnávání OZP
  • Optimalizujte náklady
  • Získáte užitečné služby, výrobky, OOPP
  • Při náhradním plnění je výhodné spolupracovat s jedním solidním dodavatelem, Vaše administrativa se tím podstatně ulehčí
  • Uvolňujeme další náhradní plnění pro tento rok
  • Nabízíme volné kapacity pracovních míst (truhlář, tesař), kontaktujte nás kdykoli